Ligna News 2019

NEWS SPeCIALutGÅVA 2019 DIREKTINFO Tel. 040-6365231 www.felder-group-sweden.com glueBox PUR-KANTLIMNING UTAN LIMBEHÅLLARE FANtAStISkt eNkeLt – HeLt eNkeLt FANtAStISkt! ”Ett annat tankesätt och bättre genomförande” – det är det bästa sättet att beskriva den revolutionerande nyutvecklingen från Format-4. Istället för PUR-limmet i kantlistmaskinens limbe- hållare smälts en tunn PUR-limremsa nästan osynligt samman mellan kantmaterialet och arbetsstycket i glueBox. reVoLutIoNerANde reNt. Med glueBox blir bearbetningen med PUR-lim så enkel, ren och okomplicerad som aldrig tidigare. glueBox förenar alla fördelar med PUR-lim och ger dessutom en extremt okomplice- rad och revolutionerande ny, ren bearbetning. Irriterande ren- göring av limbehållare och kvävebehållare tillhör det förflutna tack vare glueBox. HÖG ekoNoMISk LÖNSAMHet. Med hänsyn till alla kostnader (investering, förbrukning av lim- material och rengöringskostnader/-arbete) säkerställer glueBox kostnadsbesparingar på ca. 70% jämfört med konventionell PURgranulat-bearbetning i det effektiva användningsområdet. tillgäng- lighet effektivitet Flexibel tryckbalk resurs- effektivitet dynamisk tids- besparing Redo att användas på bara 90 sekunder Alltid passande och optimal planering med 3 tillgängliga spollängder Rullar med 25, 75 eller 100 löpmeter för 16, 19 eller 40 mm arbetsstyckeshöjd Verktygsfritt byte av limremsor Kräver ingen ytterligare tryckluftsförsörjning Växeldrift med en limbehållare möjlig när som helst Ingen manuell rengöring krävs INNoVAtIoN krÄVer Mod SWE

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgyODg=