Ligna News 2019

NEWS glueBox. КАНТИРАЊЕ СО ПУР ЛЕПИЛО БЕЗ КОТЛЕ ЗА ЛЕПАК. гЕниЈаЛно ЕдноСТавно – ЕдноСТавно гЕниЈаЛно! “Иновативно и подобрено” – тоа е најдобриот начин да се опише револуционерниот развој на Format-4. Наместо ПУР лепило од котле за лепак, тенка ПУР леплива лента во glueBox агрегатот се нанесува скоро невидливо помеѓу кант-траката и работното парче. РЕвоЛУЦионЕРно ЧиСТо. Со glueBox агрегатот обработката на ПУР лепилото станува полесна, почиста и со помалку напор од кога и да е претходно. glueBox ги комбинира сите предности на ПУР лепилото со револуционерно чиста обработка. Благодарение на glueBox , напорното чистење на котлето за лепак, азотните кутии и уште многу тоа, се во минатото. ЕКоноМСКи виСоКо пРоФиТаБиЛно. Кога се земат во предвид сите трошоци (инвестицијата, потрошувачката на лепило и трошоците / расходите за чистење), во ефективното поле на примена, со glueBox се заштедува приближно 70% во споредба со конвенционалната обработка на ПУР лепилото. достапност Ефикасност Флексибилност Комоција Ефикасност на ресурсите динамика заштеда на време Спремно за употреба за само 90 секунди! Достапни 3 должински пакувања, секогаш погодно и лесно за планирање Слободен избор: намотки со 25, 75 или 100 линеарни метри за висина од 16, 19 или 40 mm на парчето Промена на лентата лепило без алат Не е потребен дополнителен доток на компримиран воздух Наизменична работа со котле за лепак е можно во секое време без рачно чистење СпЕЦиЈаЛно изданиЕ 2019 ИНСТАНТ ВЕСТИ: www.felder-group.com иноваЦиЈаТа БаРа ХРаБРоСТ MKD

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgyODg=