Ligna News 2019

1.500 Felder vertegenwoordigers wereldwijd 60 Miljoen euro investeringen in de productielocatie Hall in Tirol tot 2021 70 Octrooien 100 Nieuwe machine- ontwikkelingen in de laatste 5 jaar 24/7 Geautomatiseerde non- stop-fabricage de klok rond, 7 dagen per week 95 % Exportcijfer 200 Jaarlijks beurs- en eventoptredens 20 Dochterondernemingen FeLDer GroUP & mAYer 2 eUroPese mACHineFABriKAnten – een GemeensCHAPPeLiJK PAD De twee traditionele bedrijven Felder Group en Otto Mayer combineren hun competenties in de ontwikkeling, productie, verkoop en service van platenopdeelzagen. „Als onderdeel van de Felder Group krijgt het be- drijf Mayer toegang tot ons wereldwijde verkoops- en servicenetwerk met meer dan 250 locaties. In de fabrieken in Hall in Tirol en Lombach ontstaan dag voor dag, op meer dan 100.000 vierkante meter productieoppervlakte, machines van kwa- liteit voor de bewerking van de meest uiteenlopen- de materialen en gebruik in ambacht, bedrijven en industrie. Gemeenschappelijk werken wij aan de ontwikkeling, de marketing en de wereldwi- jde verkoop van onze hoogwaardige produc- ten“, vertelt Hansjörg Felder . „Ons gemeenschappelijke know-how en de bundeling van alle synergieën zal Mayer, Felder en Format-4 producten op de wereldmarkt nog succesvoller maken. Gemeenschappelijk kunnen wij beduidende voordelen voor onze klanten ontwik- kelen, en bovendien Mayer medewerk(st)ers op de locatie Loßburg-Lombach nieuwe mogelijkheden en perspectieven in de Felder Group, een van‚ s werelds toonaangevendste bedrijven in de sector, aanbieden.“ daarvan is Hans Mayer als directeur van Mayer overtuigt. Pionier in onDerZoeK en ontWiKKeLinG 70 internationale octrooien, 100 nieuwe machi- ne-uitvindingen en invoer op de markt evenals 22 miljoen euro investeringen in de afgelopen jaren, tonen de status van het onderzoek en het ontwik- kelingswerk binnen de Felder Group en hebben het bedrijf tot koploper van de gehele branche gemaakt. Om deze top-positie in de markt te kunnen houden, zijn offensieve bedrijfsstrategieën en soms ook gewaagde onderzoeksprojecten onvermijde- lijk. Hansjörg Felder kent de uitdagingen van de markt: „Permanent komen er nieuwe materialen en eisen op de markt, waar alleen met ervaring en continu onderzoek aan voldaan kan worden. Het is dus belangrijk om trends te spotten en door sectoroverstijgende productontwikkeling en investe- ringen in nieuwe technologieën de vinger aan de pols te houden. NIEUWS De FeLDer GroUP onDersteUnt reGeL- mAtiG en DoeLmAtiG HULPorGAnisAties oVerAL ter WereLD. Na Brazilië, Oost-europa, Uganda, Indonesië, verschillende regionale en natio- nale engagements gingen actuele hulp-projecten naar Tanzania in Afrika, Chennai in India en Zgharta in Libanon. AFriKA Amini ALAmA in tAnZAniA. „De vrede en het welzijn in de regio tussen de volkeren van de Meru (Bantu) en de Masai dienen“ – dit is het credo van Afrika Amini Alama in Tanzania, aan de voet van de Mount Meru. De Felder Group ondersteunt het project in de zomer van 2018 d.m.v. drie houtbewer- kingsmachines en diverse gereedschappen en toebeho- ren. Gemeenschappelijk met de technische hogeschool Imst (Oostenrijk), en vele andere supporters, steunt men op de ervaringen door de omzetting van een soortgelijk project in Uganda. Zo werd ook ditmaal een team – bestaande uit leraren en scholieren – naar Tanzania gestuurd, om het hulpproject met vakkundig advies te steunen. Na drie intensieve weken wordt nu de verkre- gen kennis in het dagelijkse schoolleven geïntegreerd. In een eerste project vervaardigen de meubelmaker- leerlingen al tafels voor de Secondary School. Don BosCo CAmPUs in CHennAi. Op initiatief van „Jugend Eine Welt“ startte de Felder Group samen met de Austrian Development Agency en een Don Bosco opleidingscentrum in de sloppenwijken van de Indische grootstadt Chennai een economische partnerschap ten gunste van benadeelde jeugdigen. Vijf nieuwe houtbewerkingsmachines inclusief omvangrijke toebehoren en Know-how vormden de basis voor een kwalitatief hoogwaardige, professionele opleiding voor de toekomstige houtbewerkers. Reinhard Heiserer, directeur van de hulporganisatie „Jugend Eine Welt“ verheugt zich: „Machines en Know- How van Felder, infrastruktuur en sociaal-pedagogische competentie van de Salesianen van Don Bosco en „Jugend Eine Welt“ als bemiddelaars – iedereen wint met deze coöperatie, dat is veel meer dan alleen een machine-gift. Lokale werkgevers vinden gekwalificeerde vakmensen en de jeugdigen hebben met het geleerde praktisch een jobgarantie in de zak. Zo lukt de stap weg van de armoede! „Onderwijs en opleiding zijn belangrij- ke bouwstenen op deze weg.” mACHines, KnoW-HoW en meer VOOR JEUGDIGEN IN AFRIKA & AZIË Vn-HULPProJeCt ZGHArtA in LiBAnon. Behoeftige jonge mensen d.m.v. een opleiding een kans op een succesvolle toekomst te geven was ook het doel van een hulpproject van de Verenigde Naties in Libanon. De Felder Group rustte de school in Zgharta het afgelo- pen jaar met zeven gloednieuwe houtbewerkingsmachi- nes uit, en maakt zo een gekwalificeerde vakopleiding op allerhoogste niveau mogelijk. Om ervoor te zorgen, dat de toekomstige houtbewerkers in de regio na de opleiding een vaste arbeidsplaats vinden, schonk de Felder Group tien door de UNIDO geselecteerde meubelmakerijen elk een omvangrijk uitgeruste CF 741 5-voudige combimachine. Meer informatie hierover en alle verdere engagements onder: http://fg.am/engagement-dut www.felder-group.com 03

RkJQdWJsaXNoZXIy MzgyODg=